Outsorcing IT/ dla firm

Dla wygody naszych klientów oferujemy pojedyńcze usługi informatyczne jaki i pakiety usług informatycznych. Pakiet usług infomratycznych gwarantuje bardzo szybką realizacje usług oraz sprzęt zastępczy w cenie pakietu abonamentowego.

Pakiet mini

to zestaw usług gwarantujący nie przerwaną pracę stanowisk komputerowych. Stały nadzór nad bezpieczeństwem danych oraz ich przesyłem. Bezpłatna pomoc telefoniczna. Szkolenie użytkowników w obsłudze aplikacji, w tym specjalistyczna pomoc w zakresie obsługi oprogramowania Płatnik oraz oprogramowania Insert GT. Pomoc przy archiwizacji danych oraz tworzenie systemów automatycznych kopi. Stały nadzór nad sprawnością użytkowanego sprzętu komputerowego oraz konserwacja (czyszczenie) które odbywa sie dwa razy w roku. Czas realizacji awaryjnej usługi serwisowej to 6 godzin od momętu zgloszenia problemu.

Pakiet rozszerzony

to zestaw usług pakietu mini których realizacja rozpoczyna się w 30 minut od zgloszenia problemu. Gwarantujemy bezawaryjna pracę sieci komputerowej oraz serwerów danych. W pakiecie realizowane są dodatkowe usługi takie jak:
  • szyfrowanie danych
  • szyfrowana transmisja danych
  • rozszerzone usługi bezpieczeństwa stanowisk komputerowych
  • zdalne szyfrowane połączenia (np. dla przedstawicie handlowych)