Dotazník spokojnosti zákazníkov - krok 1 / 2

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka nižšie:

Dátum

Stupnice hodnotenia spokojnosti

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Nespokojnosť

najvyššia spokojnosť

1. Cenové ponuky

Produkty sú v súlade s Vašimi požiadavkami
Sortiment produktov
Cena
Platobné podmienky
Dodacie podmienky

2. Zákaznícky servis

Čas potrebný na spracovanie cenovej ponuky
Denný kontakt s CST a obchodníkom
Láskavosť
Znalosti a kompetencie
Starostlivosť a dodržanie sľúbených dohôd