Dotazník spokojnosti našich zákazníkov

Prosíme Vás o vyplnenie nižšie uvedeného dotazníka, ktorý nám pomôže vylepšiť kvalitu našich produktov a služieb. Informácie uvedené v tomto dokumente budú použité interne.

 

Za účelom spresnenia vašej spokojnosti ohľadom spolupráce so spoločnosťou Schoeller Allibert prosím označte príslušné čísla od 0 do 5, alebo napíšte „nie je relevantné“ ak nemáte žiadne skúsenosti.
Stupnica hodnotenia spokojnosti:

0 1 2 3 4 5
Nespokojnosť <<<<<———————————–>>>>> Spokojnosť

 

Vyplňte prosím tieto potrebné informácie:

Dotazník spokojnosti našich zákazníkov

Meno klienta *
Dátum *
Nakupované produkty *
Doba spolupráce *
Meno asistenta obchodníka *
Meno obchodníka *

Dotazník spokojnostinašichzákazníkov